! Обучение в електронна среда

Поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население на територията на община Гулянци се преустановяват присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училище.

График на обучение за периода 08.11.-12.11.2021 г. както следва:

  КЛАС/ПАРАЛЕЛКА  ОРЕС / ПРИСЪСТВЕНО  
І класприсъствено
ІІ-ІІІ клас – слята паралелка  присъствено
ІV класОРЕС
V-VІІ клас – слята паралелкаприсъствено
VІ класОРЕС
  1. Учебните занятия за класовете в ОРЕС се провеждат в платформата ТИЙМС с продължителност на часовете, както следва:
№ на часVІ кл.- 30 мин.   ОРЕСІV кл. -20 мин ОРЕС
1 час08.00 – 08.308.00-8.20
2 час08.55 – 09.258.55-9.15
3 час10.00 – 10.3010.00-10.20
4 час10.55 – 11.2510.55-11.15
5 час11.50 – 12.2011.50-12.10
6 час12.45 – 13.1512.45-13.05