Ден: 05.11.2021

! Обучение в електронна среда

Поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население на територията на община Гулянци се преустановяват присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училище. График на обучение за периода 08.11.-12.11.2021 г. както следва:   КЛАС/ПАРАЛЕЛКА   ОРЕС / ПРИСЪСТВЕНО   І клас присъствено ІІ-ІІІ клас – слята паралелка   присъствено ІV клас …

Read More ! Обучение в електронна среда