От 06.12.2021 г.присъствено в училище и учениците от 5,6 и 7 клас

От 06.12.2021 г. учениците от 5,6 и 7 клас се завръщат присъствено в училище. Съгласие за тестване с щадящи антигенни тестове са дали над 80% от родителите на учениците. За тези родители, които все още се колебаят да дадат съгласие за тестване, моля да активират линка и се уверят в безопасността на тестването. https://youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A

Read More От 06.12.2021 г.присъствено в училище и учениците от 5,6 и 7 клас

Ротационно обучение: 29.11.-03.12.2021 г.

Тази седмица в електронна среда от разстояние се обучават учениците от 6 клас. Дневното разписание на часовете е следното: Пореден час VІ кл.- 30 мин.   ОРЕС 1 час 08.00 – 08.30 2 час 08.55 – 09.25 3 час 10.00 – 10.30 4 час 10.55 – 11.25 5 час 11.50 – 12.20 6 час 12.45 – …

Read More Ротационно обучение: 29.11.-03.12.2021 г.

Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците от VІ клас

Поради намаляване на 14-дневната заболеваемост от КОВИД-19 на територията на община Гулянци, определяща се в границите от 250-500 на 100 000 население, учениците преминават на ротационен принцип на обучение. От 23.11. до 26.11.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VІ клас. Паралелката V-VІІ клас преминава в обучение от разстояние в електронна среда. ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ …

Read More Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците от VІ клас

Обучение в електронна среда на 22.11.2021 г.

На 22.11.2021 г. – следизборен ден, обучението на учениците от І-VІІ клас ще се проведе от разстояние в електронна среда. Обучението се провежда синхронно в платформата ТИЙМС. Продължителността на учебните часове: Час Начален етап Прогимназиален етап 1. 8.00 – 8.20 8.00 – 8.30 2. 8.40 – 9.00 8.40 – 9.10 3. 9.30 – 9.50 9.30 …

Read More Обучение в електронна среда на 22.11.2021 г.

Възстановяване на учебен процес

От 16.11.2021 г. в ОУ ,,Христо Ботев“ се възстановява учебния процес за учениците от І до ІV клас при осигурена безопасна среда, включваща изпълнение на утвърдените със Заповед № РД-09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и Заповед № РД 09-811/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ,,Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична …

Read More Възстановяване на учебен процес

! Обучение в електронна среда

Поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население на територията на община Гулянци се преустановяват присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училище. График на обучение за периода 08.11.-12.11.2021 г. както следва:   КЛАС/ПАРАЛЕЛКА   ОРЕС / ПРИСЪСТВЕНО   І клас присъствено ІІ-ІІІ клас – слята паралелка   присъствено ІV клас …

Read More ! Обучение в електронна среда