ОУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“ С. БРЕСТ

В ОУ ,,Христо Ботев“, с.Брест стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На работна среща, провела се на 14.01.2019 г. всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование и  указанията за организиране на …

Read More ОУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“ С. БРЕСТ