ОУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“ С. БРЕСТ

В ОУ ,,Христо Ботев“, с.Брест стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На работна среща, провела се на 14.01.2019 г. всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование и  указанията за организиране на …

Read More ОУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“ С. БРЕСТ

Добре дошли!

    През 1942 година на мястото на някогашния хамбар в двора на богаташа Цветан Бебенов е построена нова сграда класни стаи, която се обособява като самостоятелна Прогимназия Христо Ботев. През 1968 година учениците влизат в новата постройка към старата сграда на училището, където има добре обзаведени кабинети по физика, химия, биология, ученически стол. От …

Read More Добре дошли!