Контакти

ou_brest@abv.bg

тел. 06563 2048

0879265199-директор

Мария Замфирова

Адрес: с. Брест, ощ. Гулянци, обл. Плевен

ул. ,,Странджа“ №39, п. к. 5971