За нас

През 1942 година на мястото на някогашния хамбар в двора на богаташа Цветан Бебенов е построена нова сграда класни стаи, която се обособява като самостоятелна Прогимназия Христо Ботев. През 1968 година учениците влизат в новата постройка към старата сграда на училището, където има добре обзаведени кабинети по физика, химия, биология, ученически стол. От 2009 година училището е преименувано от Прогимназия в Основно училище. Обединени са Прогимназията и Начално училище „ Отец Паисий „ със Заповед   № РД14-74/ 18.06.2009 година. Двата колектива се обединяват и в настоящия момент за обучението и възпитанието на учениците се грижат висококвалифицирани учители. След направения ремонт-смяна на цялата дограма, нови чинове, бюра и друго оборудване. През пролетта на 2010 година учениците влизат в обновените класни стаи. Освен физкултурен салон училището разполагат и с фитнес зала. Добре оборудван е кабинетът по информационни технологии.