Учениците от ОУ ,,Христо Ботев“ се включиха в инициативата ,,Ваканция без грижи“