Ротационно обучение: 29.11.-03.12.2021 г.

Тази седмица в електронна среда от разстояние се обучават учениците от 6 клас.

Дневното разписание на часовете е следното:

Пореден часVІ кл.- 30 мин.   ОРЕС
1 час08.00 – 08.30
2 час08.55 – 09.25
3 час10.00 – 10.30
4 час10.55 – 11.25
5 час11.50 – 12.20
6 час12.45 – 13.15
7 час   13.25 – 14.10