Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците от VІ клас

Поради намаляване на 14-дневната заболеваемост от КОВИД-19 на територията на община Гулянци, определяща се в границите от 250-500 на 100 000 население, учениците преминават на ротационен принцип на обучение. От 23.11. до 26.11.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VІ клас. Паралелката V-VІІ клас преминава в обучение от разстояние в електронна среда.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ

ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗА ПЕРИОДА 23.11.2021 г. – 26.11.2021 г.

№ на часV-VІІ кл.- 30 мин.   ОРЕС
1 час08.00 – 08.30
2 час08.55 – 09.25
3 час10.00 – 10.30
4 час10.55 – 11.25
5 час11.50 – 12.20
6 час12.45 – 13.15
7 час   13.25 – 14.10