ОУ ,,Христо Ботев“ набира предложения за доставка на продуктите по схеми ,,Училищен плод“ и ,,Училищно мляко“