ОУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“ С. БРЕСТ

В ОУ ,,Христо Ботев“, с.Брест стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На работна среща, провела се на 14.01.2019 г. всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование и  указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Започна анкетно проучване сред учениците, чрез анкета, разработена от училището. До 21.01.2019 г.  ще бъдат проучени желанията на учениците и отразени  в електронната платформа.