Учениците при ОУ ,,Христо Ботев“ взеха участие в инициативата ,,Розите на България“