Родителска среща

На 26.04.2018 г. от 16,00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на VІІ клас

във връзка с разяснителна кампания, относно прием след седми клас.